top of page

INDMELDELSE

Med et medlemskab af Dansk Hæmokromatoseforening hjælper du os med at udbrede kendskabet til sygdommen i sundhedsvæsenet og arbejde for at der sættes ind med screening for sygdommen. Du får også adgang til et netværk af andre med sygdommen som kan hjælpe dig med for eksempel sammensætning af en optimal kost. For nyligt blev arvelig hæmokromatose knyttet til det gastroenterologiske-hepatologiske speciale.

Et medlemskab koster 300 kr for patienter og 150 kr for pårørende og støttemedlemmer.

Vigtig information om Dansk Hæmokromatose Forenings persondata politik.

Dansk Hæmokromatose Forening  (Danish Haemochromatosis  Association – i det efterfølgende benævnt DHA) indsamler og registrerer følgende persondata ved indmeldelse i foreningen.

  • Fornavn – evt. Mellemnavn – Efternavn

  • Adresse

  • Telefon nr.

  • E-mail adresse

  • Tilhørsforhold:  Patient, Pårørende eller Støttemedlem

Herudover registreres kontingent betalt/ikke betalt og om nyhedsbrev ønskes tilsendt via e-mail.

De indsamlede data bruges udelukkende internt i DHA og kan kun tilgås af den dataansvarlige, kassereren og personer udpeget og registreret af den dataansvarlige. Dataadgang er beskyttet af password. Data bruges til registrering af medlemmer, samt til udsendelse af relevant materiale via e-mail eller alm. post, hvilket er essentielt for DHA’s virke. Data kan også bruges til statistik og lignende, men her må det enkelte individ ikke kunne identificeres.

Data er lagret hos WIX.com, som driver det webhotel, hvorpå DHA’s hjemmeside befinder sig. WIX.com erklærer, at de som databehandler, overholder persondataforordningen, indført i EU 25. maj 2018. For yderligere oplysninger om WIX.com’s privatlivspolitik, henvises til deres hjemmeside.

Et medlem af DHA kan altid trække sit samtykke tilbage og kræve data slettet. Et medlem kan ligeledes altid kræve en kopi af registrerede data, samt kræve data rettet, dersom de er forkerte. Dette vil normalt kunne ske inden for nogle dage. Dersom medlemmet og DHA ikke er enige omkring registreringen kan medlemmet klage til Datatilsynet, som repræsenterer persondataforordningen i Danmark.

Dataansvarlig i DHA kan kontaktes på:  vivie.jessen@gmail.com

Ved at udfylde rubrikken herunder og ”klikke” på knappen ”TILMELD”, erklærer jeg mig indforstået med ovenstående tekst og giver samtidig mit samtykke til registreringen og opbevaringen af mine persondata.

TILMELD DIG HER

- Og bliv kontaktet over mail med nærmere info

arrow&v
bottom of page