top of page

Nyheder


Foreningen holder medlemsmøde to gange om året. Møderne afholdes på Scandic Hotel, Hvidkærsvej 25, 5250 Odense SV.
Tilmelding til beritlau@icloud.com .

Speciallæge Nils Milman har skrevet en ny artikel til 'Månedsskrift Praksis' April 2022. Du kan læse den ved at gå til menupunktet "LINKS" / "ARTIKLER" / "Ny Artikel!  Nils Milman Månedsskrift Praksis April 2022"

Den årlige generalforsamling i Dansk Hæmokromatose Forening blev afholdt lørdag den 18. marts 2023. Se den ny bestyrelse under menu- punktet "BESTYRELSEN". Referat fr
a mødet ligger under menupunktet "FORENINGEN/Foreningens generalforsamlings referater".

Den længe planlagte håndbog for hæmokromatose patienter og pårørende er nu udkommet i sin første udgave. Alle betalende medlemmer i foreningen vil, på et endnu ikke defineret tidspunkt, modtage et eksemplar af bogen.

28.04.2022 JPP

Foreningen arbejder på at få oversat og tilpasset bogen Healthy Eating and Haemochromatosis til dansk og danske forhold. Er du interesseret i at være med i en lille redaktion, så kontakt Berit på beritlau@icloud.com

handbook.bmp
bottom of page