Nyheder

Der er to artikler i 'Diætisten nr.162' omhandlende hæmokromatose og diætetisk rådgivning (side 10-19) og én artikel i 'Diætisten nr.164' omhandlende kostundersøgelsen blandt DHA's medlemmer (side 6-8)
Alle tre artikler er skrevet af speciallæge og medlem af DHA's bestyrelse Nils Milman.
Du finder de to numre af 'Diætisten' ved at gå ind under 'LINKS'  i rubrikken 'Artikler'
12.marts 2020 JPP

KONTAKT OS

Bestyrelsesmedlem, Jens Peter Pedersen

Email: peter-p@outlook.dk

STØT FORENINGEN

Foreningens Pengeinstitut, Sparekassen Sjælland-Fyn

Reg.nr. 6150  Kontonr. 0000142544