Velkommen til Dansk Hæmokromatose Forening

Vi er en forening, der arbejder for tidlig diagnostisering af arvelig Hæmokromatose, før uhelbredelige organ-, led- og hjerneskader er indtruffet.

- Med et medlemskab af Dansk Hæmokromatoseforening hjælper du os med at udbrede kendskabet til sygdommen i sundhedsvæsenet og arbejde for at der sættes ind med screening for sygdommen. Du får også adgang til et netværk af andre med sygdommen som kan hjælpe dig med for eksempel sammensætning af en optimal kost. For nyligt blev arvelig hæmokromatose knyttet til det gastroenterologiske-hepatologiske speciale.

Sponsor: Pharmovital ApS  Rosenkæret 11B  2860 Søborg  Tlf: 39 617 618   www.pharmovital.dk

KONTAKT OS

Foreningens kasserer, Jens Peter Pedersen

Email: peter-p@outlook.dk

STØT FORENINGEN

Foreningens Pengeinstitut, Sparekassen Sjælland-Fyn

Reg.nr. 6150  Kontonr. 0000142544